Aanvraag standruimte

Verdeelkasten op aanvraag.

Wij houden rekening met uw voorkeuren, maar kunnen geen garanties geven hierop.

Keuze m²
M² standruimte Tarief met eigen standbouw
12 - 74 62.50
75 - 200 45.00
> 200 36.50
Te exposeren producten
Producten / Diensten Merk Naam Fabrikant
Klik hier om een extra rij toe te voegen
CORRESPONDENTIE ADRES
CONTACTPERSOON INFORMATIE
Extra contactpersoon
FACTUURADRES (INDIEN AFWIJKEND)
Algemene voorwaarden
Betalingstermijnen
Voor alle facturen geldt een betalings termijn van 21 dagen na factuurdatum.
Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW.

Er wordt als volgt gefactureerd:
1. Een factuur voor het inschrijfgeld à € 250,- (niet terugvorderbaar) en een voorschot van €12,50 per afgenomen meter standruimte wordt direct na ontvangst van inschrijving verstuurd.
2. Een factuur over de resterende kosten van deelname (waaronder standhuur, standbouw, enzovoorts) wordt vanaf oktober 2019 verstuurd.
3. Bij inschrijving / bestelling na 1 juli 2019 wordt direct een factuur verzonden voor de volledige inschrijvingskosten en kosten van deelname.
4. Binnen 30 dagen na het evenement wordt een factuur verzonden voor al hetgeen de deelnemer op dat moment nog verschuldigd is.
De rechtsgeldige vertegenwoordiger van deze firma gaat hierbij ook akkoord met de algemene voorwaarden van AgroTechniek Assen 2019.
Inhoudsopgave
Blok 1:
Aanvraag standruimte.
Blok 2:
Keuze m².
Blok 3:
Te exporteren producten.
Blok 4:
Correspondentie adres.
Blok 5:
Contactpersoon informatie.
Blok 6:
Factuuradres (indien afwijkend).
Blok 7:
Algemene voorwaarden.